bk8 info

ประวัติลูกเสือไทย

      สำหรับเด็กนักเรียนทุกคนต้องรู้จักคำว่าลูกเสือเนตรนารีกันเป็นอย่างดีเพราะจะมีการเริ่มเรียนการตั้งแต่สมัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไปซึ่งเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะประโยชน์และก็จะมีการจัดตั้งการเดินป่าและกันตั้งแคมป์ก่อกองไฟซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการทำทุกๆปี

แต่สำหรับเด็กชั้นประถมต้นแล้วทางโรงเรียนอาจจะยังไม่ได้มีการอนุญาตให้เด็กนักเรียนต้องไปนอนที่โรงเรียนเพื่อตั้งแคมป์แต่จะเริ่มมีการตั้งแคมป์สำหรับเด็กประถมปลายและก็เมื่อจบจากการเรียนชั้นประถมแล้วขึ้นมัธยมการเรียนลูกเสือเนตรนารีจะยังคงมีอยู่จนถึงมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลายแต่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อไหร่การเรียนลูกเสือก็จะสิ้นสุดลงซึ่งเรามาดูกันว่าประวัติของลูกเสือไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยไหนตามข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้ามานั้นลูกเสือไทยเริ่มต้นมาโดยการก่อตั้งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านเป็นรัชกาลที่ 6 ด้วยอันที่จริงแล้วในการสถาปนาก่อตั้งกองเสือป่านั้นมีมาตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคมปีพศ 2454 แล้วซึ่งในการสถาปนากองเสือป่านั้นเป็นลักษณะของการนำพวกข้าราชการพลเรือนมาทำการฝึกอบรมให้มีความรู้เหมือนกับพวกทหาร

โดยความต้องการจริงๆของรัชกาลที่ 6 ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีศึกสงครามแล้วทหารไม่พอที่จะสู้รบกองกำลังเสือป่านี้จะเป็นฝ่ายที่คอยสนับสนุนทหารแล้วก็ค่อยเข้าไปช่วยทหารดังนั้นการเรียนรู้การฝึกอบรมของกองกำลังเสือป่าเป็นคล้ายๆกับทหารเลยทีเดียวหลังจากนั้นเมื่อรัชกาลที่ 6 เห็นว่าการฝึกกองกำลังเสือป่านั้นเป็นไปด้วยดีแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนคนที่ได้เรียนลูกเสือป่าก็มีความเสียสละมีความกตัญญูพระองค์ทรงเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งกิจกรรมให้กองกำลังเสือป่า

มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นสืบไปดังนั้นพระองค์จึงให้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นซึ่งการจัดตั้งกองลูกเสือนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมดังนั้นในทุกๆปีวันที่ 1 กรกฎาคมจึงถือว่าเป็นวันลูกเสือแห่งชาติสำหรับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้คนที่จะตั้งก่อนเราก็จะมีประเทศอังกฤษกับประเทศอเมริกา

และในข้อมูลที่ได้มีการศึกษามานายชับบุญนาคถือว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรกของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นพระองค์ทรงสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการกองกำลังเสือป่าฝึกลูกเสือเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่ประเทศอังกฤษตรงต้องมาขออนุญาตตั้งชื่อกองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษให้มีชื่อเหมือนกับของประเทศไทย

โดยพระองค์อนุญาตให้ตั้งชื่อเป็นกองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามสำหรับประเทศไทยนั้นลูกเสือกองแรกที่มีขึ้นคือลูกเสือกรุงเทพที่หนึ่ง โดยมีการตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง   และนี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกองลูกเสือไทยหลังจากนั้นก็มีการนำไปบรรจุให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลูกเสือนับตั้งแต่นั้นสืบมา

 

สนับสนุนโดย  bk8 info