เรื่องราวในการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสัก

เรื่องราวในการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสัก

ด่านช่องเม็กจุดผ่านแดน ถวายไทย ลาว อำเภอ สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ด่านช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถนำยานพาหนะจากประเทศไทยมาใช้ในการเดินทางเพื่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงทางตอนใต้ของสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวได้โดยทางพื้นดินและเป็นที่สิ้นสุดทางหลวงหมายเลข217ทางฝั่งไทยก่อนจะไปต่อเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข26ที่เริ่มต้นมาจากวงเต่าเส้นทางหลวงหมายเลข26พึ่งจะได้รับการปรับปรุงใหม่มีการขยายการเดินทางรถ

เพื่อให้ได้มาตรฐานขนาด4ช่องทางเพื่อให้รถบรรทุสินค้าจากชายแดนไทยสามารถใช้ความเร็วเพื่อที่จะเข้าสู่เมื่องปากเซโดยข้ามแม่น้ำโขงที่สพานข้ามญี่ปุ่นลาวด้วยระยะทาง43กิโลกเมตร

ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางเพียง30นาทีการมาเยี่ยมที่แขวงลาวใต้ครั้งนี้ ด่านช่องเม็กวังเต่าเป็นช่องทางเข้าออกที่เป็นเหมือนประตูการค้าการขนส่งและการท่องเที่ยวซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากพื้นที่ชายแดนส่วนนี้มีทางเชื่อมตรงต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเชียเช่น กัมพูชา และ เวียดนาม เมื่องปากเซจึงเป็นเมืองเศรษฐกิจของลาวตอนใต้

โดยมีที่ตั้งเมืองอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงและเป็นเมืองหลักของแขวงจําปาสัก ซึ่งมีพื้นที่ปกครองอยู่ประมาณ15,415ตาตรางกิโลเมตรแต่เดินนั้นจำปาสักเคยเป็นเมืองหลวงของชาติเมืองหลวงชาติพันธุ์จามและมีชื่อเรียกกันในยุคก่อนว่าจำปานครปัจจุบันจำปาสักกลายเป็นแขวงที่ร่ำรวยไปด้วยทางทรัพยากรทางธรรมชาติทำให้เป็นอีกแขวงในลาวตอนใต้ที่มีศักยภาพสูงมาก

ในส่วนด้านของการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งท่งเที่ยวที่ได้สำรวจพอแล้วประมาณ95แห่ง ซึ่ประกอบด้วยแหล่งท่อเที่ยวทางธรรมชาติประมาณ41แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประมาณ25แห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีก29แห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องไปเที่ยวให้ได้เมืองใครที่ได้มาถึงแขวงจำปาสักก็คือ  ปราสาทหินวันพู น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ น้ำตกไนแอการาแห่งเอเชีย

นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งหาปลาแม่น้ำโขงที่ได้สร้างความตื่นตลึงผู้ที่ได้เข้ามาพบเห็นจากอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้หาปลาของชาวประมงในท่องถิ่นที่มันกำลังเป้นข่าวว่าได้มีการควบคุมให้ยกเลิกการใช้หลี่จับปลาในแม่น้ำโขงตลอดไป

นอกจากนี้แล้วแขวงจำปาสักยังเป็นแขวงสายที่มีน้ำตกขนาดยักษ์ที่ได้มีการค้นพบซ้อนอยู่ตามน้ำตกอยู่เป็นจำนวนมารวมไปถึงแหล่งการเดินทางไปชโลมาน้ำจืดซึ่งในขณะของเรามีแผนที่จะต้องเดินทางไปบันทึกภาพกลับมาให้ได้ดูกันต่อไปแต่การมาศึกษาทางแขวงลาวตอนใต้ในครั้งนี้จุดหมายแรกที่เรานั้นได้นับเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้ประสานงานเอาไว้และจะเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบกัน