สมัยสงครามโลกที่สอง

สมัยสงครามโลกที่สอง

การสู่รบระหว่าง ทหารไทย กับ ทหารฝรั่งเศส สมัยสงครามโลกที่สอง

สำหรับบ้านพร้าวนั้น ได้เป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ตั้งอยู่ในเขตเมืองศรีโสภณของกัมพูชาแค่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตร นอกจากนี้ด้าน พันตรี นิ่ม ชโยดม ก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้ายึดและได้วางกำลังเอาไว้ที่บ้านพร้าวตามแผนการรบครั้งใหญ่ของกองทัพไทยในสมัยสงครามอินโดจีน ด้านพันตรี นิ่ม นโยดม

ซึ่งได้เป็นยศในขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ให้ความ สำคัญกับสวัสดิภาพและชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านก็ได้ถือว่าชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นความรับผิดชอบของท่าน ซึ่งท่านก็ได้มีความปรารถนาอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยไม่ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น

ดังนั้น เมื่อกองทัพของทหารราบที่3ได้เดินทางไปถึงบ้านพร้าว ในวันที่13มกราคม2484ก็ได้พบเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าบ้านพร้าวกลับมีสภาพเป็นหมู่บ้านร้างประชาชนนั้นได้ย้ายถิ่นฐานกันออกไปหมดแล้วแต่ก็ไม่มีทหารฝรั้งเศสที่จะตั้งฐานที่มั่นอยู่เลยแม้แต่นายเดียว นอกจากนี้ พันตรี นิ่ม ชโยดม ก็ได้เห็นว่ามันเป็นความผิดปกติมากๆและในความผิดปกติที่น่าสงสัย หากได้ทำตามคำสั่งหน่วยเหนือและได้ตั้งกำลังที่หมู่บ้านพร้าวมันก็อาจจะเป็นการเดินเข้าสู่กับดักหลุมพรางของฝรั่งเศสและทหารในกองทัพก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายด้วยกันทั้งหมด

ถึงแม้ว่าจะพยายามปรึกษากับสายบังคับบัญชาแต่ก็ได้รับคำสั่งมาว่าห้ามเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดให้ตั้งฐานอยู่ที่บ้านพร้าวตามแผนที่ได้วางเอาไว้  พันตรี นิ่ม ชโยดม แม้จะรู้ว่าเป็นการผิดวินัยของทหารอย่างร้ายแรงและตนเองอาจจะได้รับโทษที่หนักหลังเสร็จการศึกแต่เขาก็ได้เลือกที่จะรักษาชีวิตของทหาร

โดยการสั่งให้กองพันย้ายที่ตั้งเลยออกไปจากบ้านพร้าวอีกประมาณ4กิโลเมตรในที่บริเวณลำห้วยที่มีชื่อว่าห้วยยางแทนแต่ในการย้ายฐานที่มั่นในครั้งนี้มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันต้องเป็นการโยกย้ายอย่างเงียบเชียบและมีระเบียบวินัยอย่างสูงเพื่อไม่ให้ข้าศึกนั้นได้รู้ตัวเป็นอันขาดการตัดสิสนใจย้ายที่ตั้งอย่างลับๆนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเพราะการที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งบ้านพร้าวเป็นหมู่บ้านร้างเอาไว้ก็เพื่อให้ทหารไทยตายใจ

แล้วค่อนกลับมาล้อมถล่มอีกครั้งตามแผน  พันตรี นิ่ม ชโยดม ได้ทำการตลบหลังกองพันทหารเดนตายของฝรั่งเศสโดยการแสร้งว่าทหารไทยได้ตั้งค่ายอยู่ในหมู่บ้านพร้าวแต่ที่จริงแล้วทั้งกองพันนั้นได้เคลื่อย้ายกำลังมาตั้งฟอร์เมชั่นรูปปากฉลามที่ห้วยยางเพื่อรอให้ทหารฝรั่งเศสเดินเข้าสู่กับดักด้วยตัวเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  next 888