ประเพณีไทยและวัฒนธรรมของไทย

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมของไทย

เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาตั้งแต่โบราณโดยมีคติความเชื่อหลายอย่างเช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขคมาพระแม่คงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทการลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญเดือน12ของทุกๆปีอันที่มีน้ำในแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำครองขึ้นสูงและก็มีอากาศที่เริ่มเย็นลงตามพระราชนิพนธ์ประเพณี12เดือนของทุกเดือนและตำหนักของท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่านางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์

พระสนมเอกพระร่วงเจ้าแห่กรุงสุริโคทัยเป็นผู้ที่ริเริ่มทำการประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีป ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีสงกรานต์เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทยซึ่งได้ยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นระยะเวลาเข้าสู่ในช่วงเวลารื่นเริงได้รวมกันในแต่ละหมู่บ้านตำบลหนึ่งหรือเมืองหนึ่ง

ปัจจุบันทางราชกาลได้ประกาสให้วันที่31ธันวาคมให้เป็นวันสิ้นปีและในวันที่1มกราคมของทุกๆปีให้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ประเพณีการทำบุญและประเพณีในการเริงรื่นในวันหยุดและประเพณีสงกรานต์ก็ยังคงมียู่ทั่วของประเทศไทย ประเพณีบูญบั้งไฟ ประเพณีบูญบั้งไฟได้เป็นประเพณีหนึ่งของจังหวัดของภาคอีสานของประเทศไทย

และยังรวมไปถึงประเทศลาวโดยมีตำนานมานานกว่าตำนานพื้นบ้านอีสานเรื่องพระยาคันคาดและเรื่องผาแดงนางไอ่ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงที่ชาวบ้านได้จัดงานบูญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทพพบุตรซึ่งชาวบ้านได้มีความเชื่อว่าพญาเถรมีหน้าที่ดูแลทำหน้าที่ให้ฝนตกตามฤดูกาลหากหมู่บ้านไหนไม่จัดทำกาลบุญบั้งไฟ

เพื่อเป็นการบูชาฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลอาจจะเกิดภัยพิบัติให้กับหมู่บ้านก็เป็นได้ช่วงเวลาประเพณีของบุญบั้งไฟคือเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

ประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นพระราชพิธีทำกันในเดือน10ซึ่งได้มีมาตั้งแต่สมัยสุริโขทัยและสมันในกรุ่งศรีอยุธยาเป็นราชธานีและได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในสมัยรัสกาลที่1และมาระเว้นในสมัยรัสกาลที่2และรัสกาลที่3และได้รับการฟื้นฟูอีกในครั้งในสมัยรัสกาลที่4เป็นต้นมาแต่ในสำหรับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นั้นจะจัดขึ้นกันในเดือน12ในบางแห่ก็จัดขึ้น

ในเดือน1ของแต่ละปีและชาวบ้านนั้นต่างก็ได้มีความพร้อมเพียงกันในจัหวัดสิงบุรียังคงรักษาวิถีการกวนข้าวทิพย์หมู่บ้านลพบุรีทองหมู่บ้านในอำเภอเมืองธนบุรียังคงรักษาอนุรักษ์ประเพณีและได้มีความเชื่อถือกันมาอย่างมั่นคงถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี