ประเทศที่มีระบบการปกครองที่แปลก

ประเทศที่มีระบบการปกครองที่แปลก

เมืองคาร์ทูม ประเทศซูดาน

ได้เป้นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศซูดานและยังมีพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มไอซิสถึงแม้ว่าประเทศซูดานจะมีน้ำมัยดิบที่มีการส่งออกการค้าที่สำคัญแต่เนื่องจากสถานะการความไม่สงบภายในประเทศด้านสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายและด้านราคาการผลิตทางการเกษตรได้มีการต่ำตกจึงได้ทำให้ด้านประชากรส่วนใหญ่ยังคงจะมีฐานะที่ยากจน

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขานั้นได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเทศซูดานนั้นยังคงเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีแหล่งน้ำมันเป็นจำนวนมากด้านของความยากจนนั้นได้เกิดมากจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลซูดานเองก็เป็นเหมือนกับประเทศกามาหลายๆข้อก็คือกำลังฟื้นฟูจากประเทศจากความไม่สงบอยู่ ซึ่งนั่นมันก็คงจะต้องใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากทรัพยากรที่จำเป็นและยังมีอุปสรรคคือกลุ่มของผู้ที่ไม่หัวดีที่ยังคอยป่วนประเทศอยู่เรื่อยๆ

เมืองปอร์โตแปรงซ์ ประเทศเฮติ

ประเทศเฮตินั้นถือได้ว่าเต็มไปด้วยเมืองที่ไม่ปลอดภัยแม้ว่าผู้คนแถวนั้นเองยังจะต้องหวาดระแวงส่วนนักเดินทางก็ไม่ปลอดภัยไปยิ่งกว่าเพราะจะตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายมีคนติดยามีการข่มขืนและจี้ปล้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาของที่นี่มีข่าวการแย่งชิงปล้นอาหารและน้ำอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในเขตระแวกเมืองหลวงบางครั้งขโมยบางคนก็ถูกจับได้ก็จะโดนประชาทันและย่างสด

นอกจากนี้ สิ่งที่น่ากังวนก็คืออันตราการใช้ความรุนแรงของอำนาจศาลเตี้ยกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนที่นั่นใช้ชีวิตที่ยากลำบากมากยังขาดแคลนอาหารและสิ่งที่จำเป็นถึงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากนานาประเทศแต่สำหรับสิ่งต่างๆที่จำเป็นมันก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่มากมายเหล่านี้

เมืองซานา ประเทศเยเมน

สำหรับเมืองหลวงขนาดใหญ่ในประเทศเยเมนแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายจากความขัดแย้งจากอิหร่านและซาอุดิอาระเบียประชาชนได้ขาดสารอาหารอย่างหนักและยังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในตอนนี้โรคขาดสารอาหารไม่ใช่แต่เพียงคนยากจนเท่านั้นที่จะพาเด็กมาหาหมอแต่จะมีเด็กที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงในครอบครัวชนชั้นกลางด้วยประเทศเยเมนนั้นได้เคยนำเข้าอาหารส่วนใหญ่ผ่านทางเรือและการโจมตีทางอากาสของซาอุดิอาระเบียจึงได้ทำให้เรือนั้นได้ถูกทำร้ายและประเทศเยเมนก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าอาหารได้ไม่เพียง

แต่จะขาดแคลนอาหารเท่านั้นประเทศเยเมนยังต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนไฟฟ้าด้วย ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลก็จะใช้การไม่ได้ไปด้วยรวมไปถึงเครื่องช่วยหายใจเหตุการณ์เช่นนี้เราจะพบในประเทศเยเมนอยู่บ่อยครั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้จำเป็นต้องได้รับการช่วยทางมนุษยธรรมมากกว่า20.7ล้านคนและทำให้ประเทศเกิดภาวะฉุกเฉินทางด้านความมั่นคงทางอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก